Spotkanie partnerów projektu Cyclurban w Warszawie

Fundacja Ziemia i Ludzie wraz z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie była gospodarzem spotkania w dniach 15-16 maja partnerów w projekcie Cyclurban - Jazda Na Rowerze Jako Element Polityki Łagodzenia Zmian Klimatu W Miastach.


Czytaj więcej...

Zaproszenie na IX Eko Wyzwania 26.02.2019

Zapraszamy na konferencję IX Eko Wyzwania - Smog kontra czyste powietrze, czyste miasta!


Czytaj więcej...

Fundacja Ziemia i Ludzie członkiem "RCE Warsaw Metropolitan"

Mamy przyjemność ogłosić, że Fundacja Ziemia i Ludzie jest oficjalnym Partnerem i członkiem założycielem RCE Warsaw Metropolitan.

Uniwersytet Narodów Zjednoczonych (Uniwersytet ONZ – United Nations University – UNU), reprezentowany przez Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS) oficjalnie uznał i przyjął pod swoje logo Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development – Warsaw Metropolitan (Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju) w grudniu 2017 roku.

 

Inauguracja RCE Warsaw Metropolitan

Uroczysta inauguracja Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju – RCE Warsaw Metropolitan (Regional Center for Education  Warsaw Metropolitan) odbyła się w pięknej Sali Balowej, równie pięknego XVIII-wiecznego Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim, w poniedziałek 26 marca 2018 r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich Partnerów, którzy tworzą konsorcjum ekspertów w dziedzinie edukacji, w skład którego wchodzą m.in. uczelnie stołeczne, Urząd m. st. Warszawy oraz kilkanaście organizacji i instytucji wspomagających wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym. Działalność RCE Warsaw Metropolitan objęta jest Patronatem Honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz patronatem medialnym Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS”.

Przewodnicząca Rady RCE Warsaw Metropolitan dr Anna Kalinowska wskazała na miejsce, w jakim znalazło się warszawskie Centrum, wpisane na listę 164 podobnych placówek działających już na świecie. W Europie Środkowej powstały do tej pory podobne placówki tylko w Pradze (RCE Czechia Charles University Environment Centre) oraz w Wilnie.

Uroczystość uświetniły dwa wspaniałe wykłady inauguracyjne dwóch znakomitych profesorów. O miejscu kultury w zrównoważonym świecie mówił prof. Sławomir Ratajski, artysta, dyplomata z wielkim stażem, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, a więc organizacji, która przyjęła Honorowy Patronat nad powstaniem i działalnością warszawskiego Centrum.

Nieco inne akcenty, związane z rolą edukacji dla zrównoważonego rozwoju kraju, podkreślił w swoim wykładzie inauguracyjnym prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, dwukrotny minister ochrony środowiska oraz twórca, założyciel, wieloletni prezes Fundacji EkoFundusz.

Życzenia dla nowego konsorcjum przekazał także Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

 

Sieć RCE przy Uniwersytecie ONZ

Uniwersytet Narodów Zjednoczonych został powołany w 1972 roku na XXVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako międzynarodowa instytucja akademicka, której misją jest analizowanie potrzeb badawczych i nadawanie kierunku badaniom oraz upowszechnianie ich wyników, tak aby służyły rozwiązywaniu najważniejszych globalnych wyzwań. Siedzibą UNU jest Tokio i tam też znajduje się jego placówka akademicka poświęcona zrównoważonemu rozwojowi – Institute for the Advanced Study of Sustainability.

Kiedy w ślad za ustaleniami Szczytu ONZ na temat Rozwoju Zrównoważonego w Johannesburgu w 2002 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło na lata 2005–2014 Dekadę Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (DEZR) w UNU-IAS zrodziła się myśl utworzenia światowej sieci organizacji mogących kompetentnie wspierać realizację Dekady na  poziomie regionalnym. Wprowadzając ten pomysł w życie UNU-IAS w 2003 roku zaproponowało powstanie światowej sieci uczelni wyższych, które tworzyłyby wokół siebie Regionalne Centra będące konsorcjami organizacji i instytucji działających na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Powierzając takie zadanie uniwersytetom podkreślono słusznie odpowiedzialność akademicką za  służenie wiedzą i  kompetencjami w  dziedzinie zrównoważonego rozwoju lokalnym społeczno- ściom.

Tak  więc celem RCE’s jest wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, a  od 2015  r. globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 (SDG’s 2030) w lokalnych społecznościach. Dzięki stworzeniu wielosektorowej i interdyscyplinarnej platformy skupiającej instytucje, które współpracując uzupełniają swoje kompetencje, Regionalne Centra mają wyjątkowe możliwości tworzenia rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju poprzez dialog, prowadzoną edukację i uczenie się wzajemne. Mogą wpływać na politykę nie tylko na szczeblu lokalnym, doradzać i przygotowywać lokalnych liderów, wyposażając ich w narzędzia i informacje niezbędne do podejmowania w przyszłości decyzji w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Ponadto RCE wspierają innowacje i przekładają istniejącą wiedzę na konkretne działania. Misją RCE jest transfer wiedzy o zrównoważonym rozwoju do lokalnej społeczności. Korzystanie z dorobku całej światowej sieci RCE’s umożliwia adaptację światowych przykładów i dobrych wzorców do lokalnych praktyk oraz pozwala na upowszechnianie wypracowanych lokalnych rozwiązań na świecie.

 

Partnerzy RCE Warsaw Metropolitan

Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

Koordynator:

 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – Uniwersytet Warszawski

Patronat:

 • Polski Komitet ds. UNESCO

Lider:

 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – Uniwersytet Warszawski

Partnerzy Wiodący:

 • Miasto Stołeczne Warszawa oraz uczelnie warszawskie:
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Zarządzania UW
 • Ogród Botaniczny UW
 • Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
 • EUROREG – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
 • Akademia Leona Koźmińskiego – Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Wydział Nauk Pedagogicznych i Wydział Stosowanych Nauk Społecznych.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Ochrony Krajobrazu.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Instytut Ekologii i Bioetyki

Pozostali Partnerzy:

 • Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
 • Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • Fundacja Ziemia i Ludzie
 • Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Kampinoski Park Narodowy
 • Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek”
 • Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich

 

 

Dodatkowe informacje:

 

 

Projekt ze środków POIIS "Natura na pokolenia"

Fundacja rozpoczyna od 1 kwietnia 2018r. kolejny projekt ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Czytaj więcej...

Projekt ze środków POIIS "Termomodernizacja - to się opłaca!"

Od 1 kwietnia Fundacja Ziemia i Ludzie rozpoczyna nowy projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Czytaj więcej...

Jazda na rowerze jako element polityki łagodzenia zmian klimatu w miastach (Cyclurban)

 

 

 

 

Fundacja Ziemia i Ludzie rozpoczęła realizację kolejnego projektu międzynarodowego w ramach programu EUKI.


Czytaj więcej...

Zrównoważona mobilność miejska i dojazdowa w miastach bałtyckich (SUMBA)

       

Fundacja Ziemia i Ludzie rozpoczęła realizację europejskiego projektu 
SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES - SUMBA
(Zrównoważona mobilność miejska i dojazdowa w miastach bałtyckich) 

 


Czytaj więcej...

Uczestniczyliśmy w konferencji dla nauczycieli na temat różnorodności biologicznej.

W dniach 14 i 21 września 2017 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyła się konferencja dla nauczycieli przedmiotów edukacji przyrodniczej pod tytułem „Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją zachowania bogactwa Ziemi i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa”.


Czytaj więcej...

Rozszerzenie projektu "Bioróżnorodność - bogactwo polskiej wsi"

"Bioróżnorodność - bogactwo polskiej wsi" 3-tomowy cykl wydawnictw dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 81 000 zł

Polecamy akcję miłosierdzia: „BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ”

Rozpoczęła się inicjatywa kościelno-świecka, aby podnieść świadomość społeczną związaną z ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka Rokiem Miłosierdzia, aby umysłem, sercem i czynami człowieka, który jest narzędziem w rękach Boga – podkreślić siłę, jedność i nierozerwalność Ewangelicznego i ludzkiego Miłosierdzia.


Czytaj więcej...

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Dnia 21 maja 2016 r. zaprzyjaźniony z Fundacją Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach był organizatorem VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych.


Czytaj więcej...

Polecamy: e-learning "Mapuj aby zmieniać" z testem dla każdego!

Naukę w temacie partycypacji obywatelskiej w ochronie środowiska może realizować samodzielnie dzięki e-learningowii "Mapuj aby zmieniać", poświęconeMU mapowaniu społecznościowemu.


Czytaj więcej...

Rozszerzenie projektu „Bioróżnorodność to także MY - seniorzy”

Rozszerzenie projektu „Bioróżnorodność to także MY - seniorzy” dla  Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa mazowieckiego w postaci druku i dystrybucji wydawnictwa multimedialnego „Bioróżnorodność to także MY” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 42.000,00 zł

Rozszerzenie projektu "Mam prawo wiedzieć i działać!"

Rozszerzenie projektu "Mam prawo wiedzieć i działać! Edukacja obywatelska na rzecz zrównoważonego rozwoju na Uniwersytetach Trzeciego Wieku" dla Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa mazowieckiego w postaci dodruku i dystrybucji wydawnictwa "Podręcznik Seniora - lidera lokalnych inicjatyw ekologicznych" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 31.000,00 zł

Projekt "Mam prawo wiedzieć i działać" - Konferencja dla EkoAnimatorów już za nami. Zdjęcia!

W dniach 8 i 9 października  60 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku spotkało się na Konferencji "Mam prawo wiedzieć i działać" w Mościbrodach pod Siedlcami.


Czytaj więcej...

Rozpoczynamy projekt "Mam prawo wiedzieć i działać"!

Miło nam poinformować, że w projekcie "Mam prawo wiedzieć i działać" weźmie udział 15 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski:


Czytaj więcej...

Konferencja zamykająca projekt „Poznaj swoją Naturę” i spotkanie Forum Współpracy

24 września 2015 r. przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w konferencji zamykającej projekt LIFE+ Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna Poznaj swoją Naturę w siedzibie Ministerstwa Środowiska. Po konferencji miało miejsce spotkanie Forum Współpracy na rzecz sieci obszarów Natura 2000, której Fundacja Ziemia i Ludzie jest członkiem.


Czytaj więcej...

Fundacja Ziemia i Ludzie członkiem Forum Współpracy na rzecz sieci obszarów Natura 2000

 

Forum Współpracy na rzecz sieci obszarów Natura 2000 to inicjatywa skierowana do organizacji pozarządowych oraz do podmiotów, których zakres działalności dotyczy obszarów Natura 2000 oraz szeroko pojętej edukacji ekologicznej. 


Czytaj więcej...

Braliśmy udział w Konferencji SD Polish Roadshow #1

2 czerwca na Wydziale Zarządzania z okazji pierwszego europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week)
odbyła sie Konferencja SD Polish Roadshow #1. Głównym celem konferencji była promocja zrównoważonego rozwoju oraz instytucji wdrażających i wspierających tę koncepcję.


Czytaj więcej...

Dzień Bioróżnorodności w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

22 maja w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie zorganizowano happening, którego celem było informowanie na temat problemów wynikających z utraty bioróżnorodności,


Czytaj więcej...

Nowy projekt dla seniorów o zmianach klimatu!

Od marca br Fundacja rozpoczyna realizację kolejnego projektu w ramach programu Zielonej Wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku pt. "Rok Edukacji i działań dla klimatu wśród seniorów", dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Czytaj więcej...

Wystawa "Lasy wokół miast – piękno, przyjazny klimat, wypoczynek"

15 Listopada gościliśmy na specjalnym zwiedzaniu Wystawy  „Lasy wokół miast - piękno, przyjazny klimat, wypoczynek”. Ekspozycja jest wspólną inicjatywą naszego Partnera, Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Lasów Państwowych.


Czytaj więcej...

Poznański WFOŚiGW zadbał o swoich seniorów!

Poznański WFOŚiGW postanowił dofinansować dwie publikacje przygotowane w ramach programu „Zielona Wiedza dla UTW” z przeznaczeniem dla Słuchaczy wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


Czytaj więcej...

Projekty Fundacji na listach rankingowych II Konkursu 2013 NFOŚiGW

Z przyjemnością informujmy, że dwa projekty Fundacji „Ziemia i Ludzie” znalazły się na listach rankingowych II Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Czytaj więcej...

Publikacja merytoryczna do projektu "Zielona Wiedza dla UTW" doceniona!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie docenił walory merytoryczne naszej publikacji i postanowił dofinansować dodatkowy druk książki "Przyszłość, jakiej chcemy dla naszych wnuków", abyśmy mogli ją przekazać Uniwersytetom Trzeciego Wieku na Mazowszu.


Czytaj więcej...

Projekt "Zielona Wiedza dla UTW" wszedł w fazę ralizacji.

Na UTW w całej Polsce odbywają się wykłady z podstaw Zrównoważonego Rozwoju. Zapraszamy do Galerii zdjęć z przeprowadzonych wykładów na stronie projektu www.zielonawiedza.pl.

Nowy Projekt Fundacji: "Zielona Wiedza dla UTW. Moja planeta bez elektrośmieci.”

Nasza Fundacja realizuje kolejny projekt dla środowiska UTW. Tym razem skupimy się na przekazaniu wiedzy dotyczącej elektrośmieci. Projekt został doceniony i dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkrótce przekażemy więcej informacji i zaprosimy na stronę projektu.

Trwają prace nad projektem "Zielona Wiedza dla UTW" dofinasowanym w ramach FIO 2012

Już 1 sierpnia zostanie uruchomiony portal projektu www.zielonawiedza.pl. Będzie można na nim dowiedzieć się więcej o projekcie, jak równiez dokonać zamówienia wykładu na UTW.

Już teraz zarządzający UTW można dokonać rezerwacji - prosimy o kontakt.

Projekt "Zielona Wiedza dla UTW" doceniony przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

W ramach Projektu Fundacja "Ziemia i Ludzie" wraz z Partnerami będzie promować ideę Zrównoważonego Rozwoju Ziemi - koncepcję, której wdrożenie daje szansę na stabilny rozwój społeczny i zachowanie zasobów Ziemi dla przyszłych pokoleń.


Czytaj więcej...

PROJEKTY

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

PARTNERZY