Jazda na rowerze jako element polityki łagodzenia zmian klimatu w miastach (Cyclurban)

 

 

 

 

Fundacja Ziemia i Ludzie rozpoczęła realizację kolejnego projektu międzynarodowego w ramach programu EUKI.


Czytaj więcej...

Zrównoważona mobilność miejska i dojazdowa w miastach bałtyckich (SUMBA)

       

Fundacja Ziemia i Ludzie rozpoczęła realizację europejskiego projektu SUMBA. 

 

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

Zrównoważona mobilność miejska i dojazdowa w miastach bałtyckich (SUMBA)

 


Czytaj więcej...

Uczestniczyliśmy w konferencji dla nauczycieli na temat różnorodności biologicznej.

W dniach 14 i 21 września 2017 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyła się konferencja dla nauczycieli przedmiotów edukacji przyrodniczej pod tytułem „Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją zachowania bogactwa Ziemi i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa”.


Czytaj więcej...

Rozszerzenie projektu "Bioróżnorodność - bogactwo polskiej wsi"

"Bioróżnorodność - bogactwo polskiej wsi" 3-tomowy cykl wydawnictw dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 81 000 zł

Polecamy akcję miłosierdzia: „BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ”

Rozpoczęła się inicjatywa kościelno-świecka, aby podnieść świadomość społeczną związaną z ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka Rokiem Miłosierdzia, aby umysłem, sercem i czynami człowieka, który jest narzędziem w rękach Boga – podkreślić siłę, jedność i nierozerwalność Ewangelicznego i ludzkiego Miłosierdzia.


Czytaj więcej...

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Dnia 21 maja 2016 r. zaprzyjaźniony z Fundacją Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach był organizatorem VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych.


Czytaj więcej...

Polecamy: e-learning "Mapuj aby zmieniać" z testem dla każdego!

Naukę w temacie partycypacji obywatelskiej w ochronie środowiska może realizować samodzielnie dzięki e-learningowii "Mapuj aby zmieniać", poświęconeMU mapowaniu społecznościowemu.


Czytaj więcej...

Rozszerzenie projektu „Bioróżnorodność to także MY - seniorzy”

Rozszerzenie projektu „Bioróżnorodność to także MY - seniorzy” dla  Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa mazowieckiego w postaci druku i dystrybucji wydawnictwa multimedialnego „Bioróżnorodność to także MY” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 42.000,00 zł

Rozszerzenie projektu "Mam prawo wiedzieć i działać!"

Rozszerzenie projektu "Mam prawo wiedzieć i działać! Edukacja obywatelska na rzecz zrównoważonego rozwoju na Uniwersytetach Trzeciego Wieku" dla Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa mazowieckiego w postaci dodruku i dystrybucji wydawnictwa "Podręcznik Seniora - lidera lokalnych inicjatyw ekologicznych" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 31.000,00 zł

Projekt "Mam prawo wiedzieć i działać" - Konferencja dla EkoAnimatorów już za nami. Zdjęcia!

W dniach 8 i 9 października  60 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku spotkało się na Konferencji "Mam prawo wiedzieć i działać" w Mościbrodach pod Siedlcami.


Czytaj więcej...

Konferencja zamykająca projekt „Poznaj swoją Naturę” i spotkanie Forum Współpracy

24 września 2015 r. przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w konferencji zamykającej projekt LIFE+ Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna Poznaj swoją Naturę w siedzibie Ministerstwa Środowiska. Po konferencji miało miejsce spotkanie Forum Współpracy na rzecz sieci obszarów Natura 2000, której Fundacja Ziemia i Ludzie jest członkiem.


Czytaj więcej...

Fundacja Ziemia i Ludzie członkiem Forum Współpracy na rzecz sieci obszarów Natura 2000

 

Forum Współpracy na rzecz sieci obszarów Natura 2000 to inicjatywa skierowana do organizacji pozarządowych oraz do podmiotów, których zakres działalności dotyczy obszarów Natura 2000 oraz szeroko pojętej edukacji ekologicznej. 


Czytaj więcej...

Braliśmy udział w Konferencji SD Polish Roadshow #1

2 czerwca na Wydziale Zarządzania z okazji pierwszego europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week)
odbyła sie Konferencja SD Polish Roadshow #1. Głównym celem konferencji była promocja zrównoważonego rozwoju oraz instytucji wdrażających i wspierających tę koncepcję.


Czytaj więcej...

Dzień Bioróżnorodności w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

22 maja w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie zorganizowano happening, którego celem było informowanie na temat problemów wynikających z utraty bioróżnorodności,


Czytaj więcej...

Nowy projekt dla seniorów o zmianach klimatu!

Od marca br Fundacja rozpoczyna realizację kolejnego projektu w ramach programu Zielonej Wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku pt. "Rok Edukacji i działań dla klimatu wśród seniorów", dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Czytaj więcej...

Wystawa "Lasy wokół miast – piękno, przyjazny klimat, wypoczynek"

15 Listopada gościliśmy na specjalnym zwiedzaniu Wystawy  „Lasy wokół miast - piękno, przyjazny klimat, wypoczynek”. Ekspozycja jest wspólną inicjatywą naszego Partnera, Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Lasów Państwowych.


Czytaj więcej...

Poznański WFOŚiGW zadbał o swoich seniorów!

Poznański WFOŚiGW postanowił dofinansować dwie publikacje przygotowane w ramach programu „Zielona Wiedza dla UTW” z przeznaczeniem dla Słuchaczy wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


Czytaj więcej...

Projekty Fundacji na listach rankingowych II Konkursu 2013 NFOŚiGW

Z przyjemnością informujmy, że dwa projekty Fundacji „Ziemia i Ludzie” znalazły się na listach rankingowych II Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Czytaj więcej...

Publikacja merytoryczna do projektu "Zielona Wiedza dla UTW" doceniona!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie docenił walory merytoryczne naszej publikacji i postanowił dofinansować dodatkowy druk książki "Przyszłość, jakiej chcemy dla naszych wnuków", abyśmy mogli ją przekazać Uniwersytetom Trzeciego Wieku na Mazowszu.


Czytaj więcej...

Projekt "Zielona Wiedza dla UTW" wszedł w fazę ralizacji.

Na UTW w całej Polsce odbywają się wykłady z podstaw Zrównoważonego Rozwoju. Zapraszamy do Galerii zdjęć z przeprowadzonych wykładów na stronie projektu www.zielonawiedza.pl.

Nowy Projekt Fundacji: "Zielona Wiedza dla UTW. Moja planeta bez elektrośmieci.”

Nasza Fundacja realizuje kolejny projekt dla środowiska UTW. Tym razem skupimy się na przekazaniu wiedzy dotyczącej elektrośmieci. Projekt został doceniony i dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkrótce przekażemy więcej informacji i zaprosimy na stronę projektu.

Trwają prace nad projektem "Zielona Wiedza dla UTW" dofinasowanym w ramach FIO 2012

Już 1 sierpnia zostanie uruchomiony portal projektu www.zielonawiedza.pl. Będzie można na nim dowiedzieć się więcej o projekcie, jak równiez dokonać zamówienia wykładu na UTW.

Już teraz zarządzający UTW można dokonać rezerwacji - prosimy o kontakt.

Projekt "Zielona Wiedza dla UTW" doceniony przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

W ramach Projektu Fundacja "Ziemia i Ludzie" wraz z Partnerami będzie promować ideę Zrównoważonego Rozwoju Ziemi - koncepcję, której wdrożenie daje szansę na stabilny rozwój społeczny i zachowanie zasobów Ziemi dla przyszłych pokoleń.


Czytaj więcej...

PROJEKTY

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

PARTNERZY