Konferencja INAUGURACYJNA projektu "Mokradła = woda, życie, klimat"

 

13 i 14 czerwca w Górze Kalwarii miała miejsce konferencja inauguracyjna projektu „Mokradła = woda, życie klimat”.

Na konferencji gościliśmy delegatów z Uniwersytetów Trzeciego Wieku i instytucji senioralnych, które biorą aktywny udział w projekcie. Pierwszego dnia odbyliśmy szereg prelekecji:

Ewelina Skoczeń, wiceprezes zarządu Fundacji Ziemia i Ludzie, przedstawiła założenia projektu „Mokradła = woda, życie klimat” jako międzypokoleniowej kampanii edukacyjnej, której nadrzędnym celem jest ·uświadomienie decydentom i społecznościom lokalnym wartości obszarów wodnych i błotnych oraz konieczności ich ochrony. Uczestnicy usłyszeli, jakie cele i zadania stoją przed nimi, jako animatorami lokalnych społeczności w trakcie realizacji projektu.

dr Jadwiga Sienkiewicz przedstawiła prezentację „Nasze mokradła – dlaczego musimy je chronić? a w niej definicje mokradeł i ich znaczenie oraz uzasadnienie konieczności ich chronienia.

Magda Galus z Centrum Ochrony Mokradeł (CMok!) w prezentacji „Chrońmy mokradła” przedstawiła nam Centrum, jego historię i działania na rzecz ochrony mokradeł w kontekście ochrony zasobów wodnych i zmian klimatycznych

A Magda Siemaszko, także z Centrum opowiedziała o projekcie „Pamiętajmy o mokradłach„, realizowanym przez CMok wśród lokalnych społeczności.

Popołudnie pełne zdobywania wiedzy zakończyliśmy miłą integracją.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji pojechali zwiedzić ścieżkę edukacyjną na Bagnie Całowanie. To jedno z największych torfowisk na Mazowszu oraz największe torfowisko niskie w tym regionie. Ma około 15 kilometrów długości oraz 3 kilometry szerokości. Jego wpadająca w ucho nazwa pochodzi od nazwy pobliskiej miejscowości, nie stoi niestety za nią żadna romantyczna historia. Za to mieści się na niej ścieżka „13 błota stóp” oraz wieża widokowej znajdującej się na początku ścieżki. Nasi uczestnicy zwiedzili jej fragmenty prowadzące po specjalnych kładkach idących nad torfowiskiem, obok których znajdują się tablice edukacyjne.

Po ścieżce grupę oprowadzali Magda Galus oraz dr Wiktor Kotowski z CMok. Największą atrakcją było dokonanie odwiertu w głąb torfowiska i poznanie jego historii tysiące lat wstecz.

Dopełnieniem dnia wyjazdowego była wizyta na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku, gdzie przemiła przewodniczka opowiedziała uczestnikom jego historię i legendy. Wizyta na Zamku łączy dziedzictwo przyrodnicze z dziedzictwem kulturowym w kontekście walorów przyrodniczych pradoliny Wisły.

 

Zgłoszenia do projektu "Ekopokolenia. Mokradła = woda, życie, klimat"

 

Z przyjemnością informujemy, że do projektu "Ekopokolenia. Mokradła = woda, życie, klimat" zakwalifikowało się 30 Uniwersytetów Trzeciego Wieku lub podobnych im organizacji edukujących seniorów. W projekcie uczestniczyć będą:
1 Uniwersytet 3 Wieku w Malborku
2 Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku
3 Stowarzyszenie Kulturalno-społeczne Carpe Diem Semper w Choczewie
4 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
5 Uniwersytet Trzeciego Wieku Jeszcze Młodzi w Szklarskiej Porębie
6 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myszkowie
7 Centrum Kultury w Piasecznie
8 Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku 
9 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłaju
10 Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
11 Stowarzyszenie "Radość Trzeciego Wieku" Mińsk Mazowiecki
12 Samorządowy Uniwersytet Trzeciego Wieku 
13 Uniwersytet Trzeciego Wieku AHE w Łodzi
14 Uniwersytet Otwarty Pokolenia działający przy Centrum Kultury i inicjatyw Obywatelskich 
15 Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku
16 Stowarzyszenie Akademia Seniora w Bielsku-Białej
17 Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku
18 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem
19 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie
20 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku
21 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży
22 Brwinowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
23 Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne Luzino
24 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaliszu 
25 Uniwersytet III Wieku w Działdowie
26 Grodziskie Stowarzyszenie UTW
27 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie
28 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach
29 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach
30 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim

 

Dziękujemy wszystkim UTW za zgłoszenia!

 

 

 

 

Zaproszenie do projektu "EKOPOKOLENIA. Mokradła = woda, życie, klimat"

 

 

 

 

Fundacja Ziemia i Ludzie zaprasza Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz organizacje edukujące seniorów do udziału w projekcie „Ekopokolenia. Mokradła - woda, życie, klimat

To już 7 z kolei projekt międzypokoleniowy na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizowany w ramach programu „Zielona Wiedza dla UTW”. Razem z 30 UTW z całej Polski oraz norweskim Uniwersytetem Inland Norway University of Applied Sciences zapewnimy wzrost świadomości ekologicznej lokalnych społeczności na temat usług ekosystemowych mokradeł i konieczności ich ochrony w najbliższym sąsiedztwie.

 

Dlaczego projekt o  mokradłach czyli o … błocie?  

Odpowiedź jest już w tytule projektu wraz z jego najważniejszym przekazem, mówiącym o bezcennych usługach ekosystemowych obszarów wodno-błotnych i walczącym z błędnym przekonaniem o ich nieużyteczności.

Mokradła, które w Polsce stanowią około 14,2% powierzchni (GIS Mokradła), zwiększają bioróżnorodność, stanowią ostoję płazów i ptaków w Polsce i w Europie i są kluczowe dla ochrony zasobów wody pitn040977ej. Obszary wodno-błotne retencjonują i oczyszczają wodę, przeciwdziałają powodziom i zapobiegają pożarom. Pełnią też niezwykle ważną rolę w regulowaniu klimatu, stanowiąc porównywalne z lasami zasoby węgla organicznego.

Bez natychmiastowego zaprzestania niszczenia mokradeł i odtworzenia tych już przekształconych nie ograniczymy kryzysu ekologiczno-klimatycznego, ani nie zaadaptujemy się do zmieniającego się środowiska.

Dla zachowania chociaż części mokradeł niezwykle istotne jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych w myśl zasady: po pierwsze – nie szkodzić.

Dlatego poznajmy tematykę znaczenia i ochrony mokradeł oraz rozpowszechnijmy tę wiedzę w swojej lokalnej społeczności. Rozejrzyjmy się dookoła i zaadoptujmy w głowach pobliskie bagno, trzęsawisko, torfowisko lub moczary, aby także kolejne pokolenia mogły korzystać z jego bogactw.

 

 

Przebieg projektu

UTW zostanie partnerem zaś jego słuchacze beneficjentami projektu. Partnerskie UTW, po nawiązaniu współpracy z lokalną placówką oświatową, weźmie udział w następujących działaniach:

 • Dwudniowa Konferencja dla EkoAnimatorów
 • Międzypokoleniowy wykład lub warsztat na UTW
 • Akcja Społeczna „Ekopokolenia adoptują mokradła” realizowana przez UTW
  w tym w szczególności: międzypokoleniowe obchody Światowego Dnia Mokradeł 2022, poznanie i „adoptowanie” pobliskiego obszaru wodno-błotnego i nakręcenie o nim krótkiego filmu z dziećmi i młodzieżą  oraz własne aktywności międzypokoleniowe: konkursy, spotkania, zabawy etc.
 • Międzypokoleniowy Konkurs fotograficzno-plastyczny

W ramach partnerstwa UTW zobowiązuje się do nawiązania współpracy z lokalną placówką oświatową i współorganizacji działań międzypokoleniowych.

Fundacja Ziemia i Ludzie zobowiązuje się do pokrycia kosztów organizacji działań (m.in. kosztów noclegów, cateringu, trenerów) i związanych z nimi materiałów (publikacji, materiałów promocyjnych i informacyjnych, nagród).

 

 

  

 

Jak zgłosić się do Projektu?

 

 

POBIERZ FORMULARZ  i  przyślij skan na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub wypełnij formularz elektronicznie na stronie https://forms.gle/Vjg1H7Zf8Ubjqk299

 

 

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 

 

 

 

 

24 marca zapraszamy na konferencję projektu SUMBA

Unijny projekt SUMBA przedstawia innowacyjne narzędzia dla samorządów w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej i dojazdowej.

Konferencja końcowa projektu SUMBA, realizowanego w ramach  Interreg Regionu Morza Bałtyckiego

 

Środa, 24 marca, 09:30–12:30 czasu środkowoeuropejskiego

 

Projekt „Zrównoważona mobilność miejska i dojazdowa w miastach nadbałtyckich”, czyli SUMBA, od października 2017 r.  pracuje nad zagadnieniem, jak osiągnąć atrakcyjniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska system dojazdów do pracy w miastach i gminach regionu Morza Bałtyckiego.

 

Po blisko trzech latach wytężonej pracy konsorcjum projektowe jest gotowe do udostępnienia szerokiej publiczności podczas konferencji końcowej narzędzi i wytycznych opracowanych i przetestowanych w samorządach pilotażowych projektu.

 

Wydarzenie jest organizowane przez Baltic Environmental Forum Germany w imieniu Borough of Altona (Hamburg), partnera wiodącego projektu. W związku z COVID-19 wydarzenie odbędzie się cyfrowo za pośrednictwem platformy Zoom 24 marca 2021 r. w godzinach 9:30 - 12:30 czasu środkowoeuropejskiego. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

 

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane przebieg projektu i jego główne wyniki w gminach pilotażowych, a także innowacyjne narzędzia, takie jak Intermodalyzer - indeks zrównoważonej mobilności pozwalający gminom na porównanie swojego potencjału z innymi a także wiele innych zagadnień. Wydarzenie zakończy dyskusja panelowa, podczas której omówimy kwestię dojazdów do centrum miast i intermodalności w świetle wyników projektu i aktualnych wydarzeń.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu przedstawicieli samorządów, urzędników, specjalistów w zakresie planowania przestrzennego i transportu, przedstawicieli organizacji pozarządowych i aktywistów miejskich.

 

Rejestracja jest otwarta do 22 marca. Link do wydarzenia zostanie wysłany tylko do osób zarejestrowanych.

KLIKNIJ ABY SIĘ ZREJESTROWAĆ!

 

 

 

SUMBA „Zrównoważona mobilność miejska i dojazdowa w miastach nadbałtyckich”

 

W ciągu ostatnich trzech lat SUMBA opracowała i przetestowała narzędzia (np. Szablon strategii transportu dojazdowego – Commuter Master Plan), które pomagają urbanistom i planistom oceniać, planować i integrować rozwiązania w zakresie mobilności intermodalnej z planami transportowymi i polityką ich miast i gmin. 10 regionów pilotażowych przeanalizowało swoją sytuację za pomocą wskaźnika Intermodalyzer i analizy SWOT, zebrało dane i wybrało odpowiednie narzędzia do planowania lub modelowania ich systemu transportowego. Na podstawie wyników tych działań w regionach pilotażowych w sposób partycypacyjny opracowano główne plany dojazdów do pracy i towarzyszące im plany działań.

 

W konsorcjum projektu uczestniczy 12 samorządów i organizacji z 6 państw. Projekt jest prowadzony przez miasto Hamburg, gminę Altona we współpracy z Niemieckim Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki, Baltic Environmental Forum Estonia, Miastem Tallinn, Związkiem Gmin Hrabstwa Harju, Miastem Tartu, Baltic Environmental Forum Łotwa, Miastem Ryga, Miastem Växjö, Urzędem Miasta Szawle, Miastem Olsztyn oraz Fundacją Ziemia i Ludzie. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o wydarzeniu, skontaktuj się z Triin Sakermaa (ekspert ds. Komunikacji SUMBA)

Telefon: +37255519702

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

lub Eweliną Skoczeń (Fundacja Ziemia i Ludzie)   

Telefon: +48226317980

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Strona główna projektu: www.sumba.eu

 

Konferencja kończąca projekt SUMBA - Baltic Sea Region Mobility Summit 2020

 

 

„Dlaczego rower jest jak książka?”

„Jak mieszkańcy mogą odpocząć na środku ulicy?”

„Cierpisz z powodu zbyt dużego wyboru środków transportu w mieście?”

„Jak można wykorzystać e-mobilność w szpitalach i na cmentarzach?”

„Jak możemy rozwijać i rozpowszechniać sprawdzone rozwiązania dla zrównoważonej mobilności?”

„Czy mieszkańcy i eksperci powinni mieć taki sam udział w planowaniu mobilności?”

„Czy pandemia przyspieszy, czy może spowolni rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej?”

O tym wszystkim rozmawiano (głównie przez platformę internetową) na konferencji, która odbyła się w dniach 8-10 października br. w Rydze. Zamknięcie projektu SUMBA było tylko jednym z elementów wydarzenia, ponieważ był to również finał dwóch innych projektów związanych z mobilnością miejską, a realizowanych w ramach Interreg III Region Morza Bałtyckiego: BSR electric oraz cities.multimodal.

Przez trzy dni dyskutowano zatem, jak poruszanie się po mieście (a nawet przewożenie towarów i przemieszczanie się pojazdów pracujących) uczynić łatwiejszym, tańszym i bardziej przyjaznym dla środowiska i klimatu. Nie zabrakło historii prawdziwych zmian, które z sukcesem wprowadzono w Bremie, Gdańsku i innych miastach oraz prezentacji narzędzi wspomagających zarządzanie mobilnością, wypracowanych w ramach trzech kończących się projektów.

Prezentacje i inne materiały można znaleźć zna stronie wydarzenia: Baltic Sea Region Mobility Summit 2020.

W dniach 8 -10 września zapraszamy na Szczyt Mobilności Regionu Morza Bałtyckiego 2020 Online!

W imieniu naszej Fundacji oraz partnerów projektu Interreg SUMBA zapraszamy w dniach 8 - 10 września 2020 r. do udziału w Baltic Sea Region Mobility Summit 2020 – trzydniowej, internetowej konferencji organizowanej przez trzy projekty finansowane przez Interreg Regionu Morza Bałtyckiego: BSR electric, cities.multimodal i SUMBA.

Przez trzy dni od godziny 10.00 do 15.00 zapraszamy do zdalnego udziału w ciekawych dyskusjach i warsztatach, zobaczenia i wysłuchania ciekawych prezentacji oraz do udziału w wirtualnych wycieczkach. Podczas spotkania przedstawimy, w jaki sposób te trzy różne projekty wpisują się w powstającą mozaikę zrównoważonej mobilności i omówimy, jaka jest rola aktywnej interakcji społecznej w budowaniu zrównoważonej mobilności w regionie.

 

Zapraszamy do rejestracji na wszystkie dni spotkania i wyboru co ciekawszych dla Państwa wydarzeń :)

Strona wydarzenia: http://www.mobilitysummit2020.eu/

Zachęcamy do promocji wydarzenia i do zobaczenia na spotkaniu!

 

 

Polecamy: Wytyczne dla tworzenia strategii transportu dojazdowego (Commuting Master Plan)

Zapotrzebowanie na rodzaje transportu i wzorce mobilności ulegają ciągłym zmianom - globalnie, regionalnie, lokalnie, dla różnych grup użytkowników i dla jednostek. Globalizacja, urbanizacja, nowe technologie, zagrożenia środowiskowe, starzenie się społeczeństwa i nowe wzorce konsumpcji młodszych pokoleń - wszystkie te czynniki mają wpływ na to, jak często podróżujemy, w jaki sposób podróżujemy i jakie są skutki tych zmian w wymiarze społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Ze względu na granice administracyjne i "silosy" instytucjonalne wiele obszarów miejskich stoi przed wyzwaniami związanymi ze zmianami w zapotrzebowaniu na podróże, które nie mogą być rozwiązane w ramach jednej gminy lub przez jedną władzę publiczną. Jednym ze sposobów na sprostanie tym wyzwaniom jest strategia transportu dojazdowego (Commuting Master Plan) oraz planowanie multimodalnej i zrównoważonej mobilności regionalnej.

Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie wskazówek i porad dotyczących opracowywania strategia transportu dojazdowego w regionach miejskich, przedstawienie rekomendacji dotyczących tego, jakie aspekty należy uwzględnić i na co należy zwrócić szczególną uwagę. Przedstawi on również zalecenia dotyczące możliwych rozwiązań dla kluczowych problemów.

Zaktualizowana wersja wytycznych dotyczących opracowywania strategia transportu dojazdowego (CMP) w wersji angielskiej znajduje się tutaj!

 

Polecamy: Przewodnik dotyczący modelowania transportu i zbierania danych

Zmotoryzowany ruch drogowy i jego konsekwencje stanowią jeden z problemów współczesnego społeczeństwa. Jest jednym z głównych źródeł gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Generuje hałas i jest szkodliwy dla życia. Ciągle rosnąca mobilność ludności zwiększa ruch potęgując jego dokuczliwość, w tym powodując coraz większe korki. Jest to trend globalny, który również pojawia się w miastach partnerskich projektu SUMBA. Aby poradzić sobie z tymi problemami, administracje tych miast dążą do zwiększenia udziału alternatywnych rodzajów transportu i wspierania intermodalności - połączenia różnych rodzajów transportu w jednej podróży. Wspierając władze i decydentów w tym zadaniu, w ramach projektu SUMBA opracowywane są dokumenty i ich szablony, w tym analizy SWOT, strategie transportu dojazdowego lub schemat benchmarkingu.

Jednym z opracowań jest Przewodnik dotyczący modelowania mobilności, transportu i ruchu.

Dokument przedstawia współczesne koncepcje modelowania transportu i porównuje istniejące rozwiązania softwarowe dostępne w tym celu. Prezentowane są nie tylko duże aplikacje komercyjne, ale także dostępne rozwiązania open source. Ponadto dokument opisuje dane potrzebne do zbudowania modelu dla danego miasta lub regionu, pokazuje, skąd można pobrać takie dane i jak wygenerować brakujące informacje. Ponadto pokazano wybrane studia przypadku, które pomagają w wyborze odpowiedniego modelu lub klasy modelu.

Przewodnik w języku angielskim można znaleźć tutaj

Wkrótce wersja po polsku!

13.11.2019 Zapraszamy na spotkanie „Piesi i Rowerzyści w Warszawie” w ramach projektu Cyclurban!

 

 

 

 

 

 

Fundacja Ziemia i Ludzie i ZDM w Warszawie zaprasza na podsumowanie projektu Cyclurban:

„Piesi i Rowerzyści w Warszawie”


Czytaj więcej...

SUMBA NA CIVITAS FORUM 2019

W tym roku Forum Civitas, jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie zrównoważonej mobilności w Europie, które co roku gromadzi wiodące postaci w tej dziedzinie, odbyło się w Grazie w Austrii w dniach 2-4 października 2019 r. Projekt SUMBA był reprezentowany razem z dwoma innymi projektami Interreg BSR: BSR electric and cities.multimodal, które realizowane są od 2017 r. w ramach priorytetu 3 „Zrównoważony transport”, uczestnicząc i prezentując swoje pomysły i rozwiązania finansowane przez Interreg na rzecz zrównoważonej mobilności w regionie Morza Bałtyckiego.

Na wspólnym stoisku przedstawiciel SUMBA Michał Brennek przedstawił założenia benchmarkingu opracowanego w ramach SUMBA, odbyło się wiele znaczących rozmów z uczestnikami z całej Europy.

Było to aktywne wydarzenie z wieloma sesjami obejmującymi bardzo szerokie tematy, od cyfrowych narzędzi do mobilności po paliwa alternatywne. Była to świetna okazja dla projektu SUMBA, aby zaprezentować niektóre wyniki projektu na Forum!

 

 

 

 

Fundacja Ziemia i Ludzie prezentowała swoje projekty na europejskim regionalnym spotkaniu RCE 2019

Szereg projektów Fundacji, w tym program Zielona Wiedza dla UTW oraz projekt Interreg SUMBA zostały zaprezentowane podczas regionalnego, europejskiego spotkania RCE w 2019 r., które odbyło się w Heraklionie w Grecji w dniach 13–14 września 2019 r. Gospodarzem spotkania było RCE Crete i Uniwersytet Kreteński przy wsparciu Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych.


Czytaj więcej...

Spotkanie partnerów projektu Cyclurban w Warszawie

Fundacja Ziemia i Ludzie wraz z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie była gospodarzem spotkania w dniach 15-16 maja partnerów w projekcie Cyclurban - Jazda Na Rowerze Jako Element Polityki Łagodzenia Zmian Klimatu W Miastach.


Czytaj więcej...

Zaproszenie na IX Eko Wyzwania 26.02.2019

Zapraszamy na konferencję IX Eko Wyzwania - Smog kontra czyste powietrze, czyste miasta!


Czytaj więcej...

Fundacja Ziemia i Ludzie członkiem "RCE Warsaw Metropolitan"

Mamy przyjemność ogłosić, że Fundacja Ziemia i Ludzie jest oficjalnym Partnerem i członkiem założycielem RCE Warsaw Metropolitan.

Uniwersytet Narodów Zjednoczonych (Uniwersytet ONZ – United Nations University – UNU), reprezentowany przez Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS) oficjalnie uznał i przyjął pod swoje logo Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development – Warsaw Metropolitan (Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju) w grudniu 2017 roku.

 

Inauguracja RCE Warsaw Metropolitan

Uroczysta inauguracja Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju – RCE Warsaw Metropolitan (Regional Center for Education  Warsaw Metropolitan) odbyła się w pięknej Sali Balowej, równie pięknego XVIII-wiecznego Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim, w poniedziałek 26 marca 2018 r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich Partnerów, którzy tworzą konsorcjum ekspertów w dziedzinie edukacji, w skład którego wchodzą m.in. uczelnie stołeczne, Urząd m. st. Warszawy oraz kilkanaście organizacji i instytucji wspomagających wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym. Działalność RCE Warsaw Metropolitan objęta jest Patronatem Honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz patronatem medialnym Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS”.

Przewodnicząca Rady RCE Warsaw Metropolitan dr Anna Kalinowska wskazała na miejsce, w jakim znalazło się warszawskie Centrum, wpisane na listę 164 podobnych placówek działających już na świecie. W Europie Środkowej powstały do tej pory podobne placówki tylko w Pradze (RCE Czechia Charles University Environment Centre) oraz w Wilnie.

Uroczystość uświetniły dwa wspaniałe wykłady inauguracyjne dwóch znakomitych profesorów. O miejscu kultury w zrównoważonym świecie mówił prof. Sławomir Ratajski, artysta, dyplomata z wielkim stażem, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, a więc organizacji, która przyjęła Honorowy Patronat nad powstaniem i działalnością warszawskiego Centrum.

Nieco inne akcenty, związane z rolą edukacji dla zrównoważonego rozwoju kraju, podkreślił w swoim wykładzie inauguracyjnym prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, dwukrotny minister ochrony środowiska oraz twórca, założyciel, wieloletni prezes Fundacji EkoFundusz.

Życzenia dla nowego konsorcjum przekazał także Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

 

Sieć RCE przy Uniwersytecie ONZ

Uniwersytet Narodów Zjednoczonych został powołany w 1972 roku na XXVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako międzynarodowa instytucja akademicka, której misją jest analizowanie potrzeb badawczych i nadawanie kierunku badaniom oraz upowszechnianie ich wyników, tak aby służyły rozwiązywaniu najważniejszych globalnych wyzwań. Siedzibą UNU jest Tokio i tam też znajduje się jego placówka akademicka poświęcona zrównoważonemu rozwojowi – Institute for the Advanced Study of Sustainability.

Kiedy w ślad za ustaleniami Szczytu ONZ na temat Rozwoju Zrównoważonego w Johannesburgu w 2002 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło na lata 2005–2014 Dekadę Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (DEZR) w UNU-IAS zrodziła się myśl utworzenia światowej sieci organizacji mogących kompetentnie wspierać realizację Dekady na  poziomie regionalnym. Wprowadzając ten pomysł w życie UNU-IAS w 2003 roku zaproponowało powstanie światowej sieci uczelni wyższych, które tworzyłyby wokół siebie Regionalne Centra będące konsorcjami organizacji i instytucji działających na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Powierzając takie zadanie uniwersytetom podkreślono słusznie odpowiedzialność akademicką za  służenie wiedzą i  kompetencjami w  dziedzinie zrównoważonego rozwoju lokalnym społeczno- ściom.

Tak  więc celem RCE’s jest wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, a  od 2015  r. globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 (SDG’s 2030) w lokalnych społecznościach. Dzięki stworzeniu wielosektorowej i interdyscyplinarnej platformy skupiającej instytucje, które współpracując uzupełniają swoje kompetencje, Regionalne Centra mają wyjątkowe możliwości tworzenia rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju poprzez dialog, prowadzoną edukację i uczenie się wzajemne. Mogą wpływać na politykę nie tylko na szczeblu lokalnym, doradzać i przygotowywać lokalnych liderów, wyposażając ich w narzędzia i informacje niezbędne do podejmowania w przyszłości decyzji w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Ponadto RCE wspierają innowacje i przekładają istniejącą wiedzę na konkretne działania. Misją RCE jest transfer wiedzy o zrównoważonym rozwoju do lokalnej społeczności. Korzystanie z dorobku całej światowej sieci RCE’s umożliwia adaptację światowych przykładów i dobrych wzorców do lokalnych praktyk oraz pozwala na upowszechnianie wypracowanych lokalnych rozwiązań na świecie.

 

Partnerzy RCE Warsaw Metropolitan

Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

Koordynator:

 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – Uniwersytet Warszawski

Patronat:

 • Polski Komitet ds. UNESCO

Lider:

 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – Uniwersytet Warszawski

Partnerzy Wiodący:

 • Miasto Stołeczne Warszawa oraz uczelnie warszawskie:
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Zarządzania UW
 • Ogród Botaniczny UW
 • Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
 • EUROREG – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
 • Akademia Leona Koźmińskiego – Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Wydział Nauk Pedagogicznych i Wydział Stosowanych Nauk Społecznych.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Ochrony Krajobrazu.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Instytut Ekologii i Bioetyki

Pozostali Partnerzy:

 • Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
 • Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • Fundacja Ziemia i Ludzie
 • Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Kampinoski Park Narodowy
 • Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek”
 • Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich

 

 

Dodatkowe informacje:

 

 

Projekt ze środków POIIS "Natura na pokolenia"

Fundacja rozpoczyna od 1 kwietnia 2018r. kolejny projekt ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Czytaj więcej...

Projekt ze środków POIIS "Termomodernizacja - to się opłaca!"

Od 1 kwietnia Fundacja Ziemia i Ludzie rozpoczyna nowy projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Czytaj więcej...

Jazda na rowerze jako element polityki łagodzenia zmian klimatu w miastach (Cyclurban)

 

 

 

 

Fundacja Ziemia i Ludzie rozpoczęła realizację kolejnego projektu międzynarodowego w ramach programu EUKI.


Czytaj więcej...

Zrównoważona mobilność miejska i dojazdowa w miastach bałtyckich (SUMBA)

       

Fundacja Ziemia i Ludzie rozpoczęła realizację europejskiego projektu 
SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES - SUMBA
(Zrównoważona mobilność miejska i dojazdowa w miastach bałtyckich) 

 


Czytaj więcej...

Uczestniczyliśmy w konferencji dla nauczycieli na temat różnorodności biologicznej.

W dniach 14 i 21 września 2017 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyła się konferencja dla nauczycieli przedmiotów edukacji przyrodniczej pod tytułem „Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją zachowania bogactwa Ziemi i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa”.


Czytaj więcej...

Rozszerzenie projektu "Bioróżnorodność - bogactwo polskiej wsi"

"Bioróżnorodność - bogactwo polskiej wsi" 3-tomowy cykl wydawnictw dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 81 000 zł

Polecamy akcję miłosierdzia: „BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ”

Rozpoczęła się inicjatywa kościelno-świecka, aby podnieść świadomość społeczną związaną z ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka Rokiem Miłosierdzia, aby umysłem, sercem i czynami człowieka, który jest narzędziem w rękach Boga – podkreślić siłę, jedność i nierozerwalność Ewangelicznego i ludzkiego Miłosierdzia.


Czytaj więcej...

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Dnia 21 maja 2016 r. zaprzyjaźniony z Fundacją Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach był organizatorem VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych.


Czytaj więcej...

Polecamy: e-learning "Mapuj aby zmieniać" z testem dla każdego!

Naukę w temacie partycypacji obywatelskiej w ochronie środowiska może realizować samodzielnie dzięki e-learningowii "Mapuj aby zmieniać", poświęconeMU mapowaniu społecznościowemu.


Czytaj więcej...

Rozszerzenie projektu „Bioróżnorodność to także MY - seniorzy”

Rozszerzenie projektu „Bioróżnorodność to także MY - seniorzy” dla  Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa mazowieckiego w postaci druku i dystrybucji wydawnictwa multimedialnego „Bioróżnorodność to także MY” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 42.000,00 zł

Rozszerzenie projektu "Mam prawo wiedzieć i działać!"

Rozszerzenie projektu "Mam prawo wiedzieć i działać! Edukacja obywatelska na rzecz zrównoważonego rozwoju na Uniwersytetach Trzeciego Wieku" dla Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa mazowieckiego w postaci dodruku i dystrybucji wydawnictwa "Podręcznik Seniora - lidera lokalnych inicjatyw ekologicznych" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 31.000,00 zł

Projekt "Mam prawo wiedzieć i działać" - Konferencja dla EkoAnimatorów już za nami. Zdjęcia!

W dniach 8 i 9 października  60 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku spotkało się na Konferencji "Mam prawo wiedzieć i działać" w Mościbrodach pod Siedlcami.


Czytaj więcej...

Rozpoczynamy projekt "Mam prawo wiedzieć i działać"!

Miło nam poinformować, że w projekcie "Mam prawo wiedzieć i działać" weźmie udział 15 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski:


Czytaj więcej...

Konferencja zamykająca projekt „Poznaj swoją Naturę” i spotkanie Forum Współpracy

24 września 2015 r. przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w konferencji zamykającej projekt LIFE+ Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna Poznaj swoją Naturę w siedzibie Ministerstwa Środowiska. Po konferencji miało miejsce spotkanie Forum Współpracy na rzecz sieci obszarów Natura 2000, której Fundacja Ziemia i Ludzie jest członkiem.


Czytaj więcej...

Fundacja Ziemia i Ludzie członkiem Forum Współpracy na rzecz sieci obszarów Natura 2000

 

Forum Współpracy na rzecz sieci obszarów Natura 2000 to inicjatywa skierowana do organizacji pozarządowych oraz do podmiotów, których zakres działalności dotyczy obszarów Natura 2000 oraz szeroko pojętej edukacji ekologicznej. 


Czytaj więcej...

Braliśmy udział w Konferencji SD Polish Roadshow #1

2 czerwca na Wydziale Zarządzania z okazji pierwszego europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week)
odbyła sie Konferencja SD Polish Roadshow #1. Głównym celem konferencji była promocja zrównoważonego rozwoju oraz instytucji wdrażających i wspierających tę koncepcję.


Czytaj więcej...

Dzień Bioróżnorodności w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

22 maja w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie zorganizowano happening, którego celem było informowanie na temat problemów wynikających z utraty bioróżnorodności,


Czytaj więcej...

Nowy projekt dla seniorów o zmianach klimatu!

Od marca br Fundacja rozpoczyna realizację kolejnego projektu w ramach programu Zielonej Wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku pt. "Rok Edukacji i działań dla klimatu wśród seniorów", dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Czytaj więcej...

Wystawa "Lasy wokół miast – piękno, przyjazny klimat, wypoczynek"

15 Listopada gościliśmy na specjalnym zwiedzaniu Wystawy  „Lasy wokół miast - piękno, przyjazny klimat, wypoczynek”. Ekspozycja jest wspólną inicjatywą naszego Partnera, Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Lasów Państwowych.


Czytaj więcej...

Poznański WFOŚiGW zadbał o swoich seniorów!

Poznański WFOŚiGW postanowił dofinansować dwie publikacje przygotowane w ramach programu „Zielona Wiedza dla UTW” z przeznaczeniem dla Słuchaczy wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


Czytaj więcej...

Projekty Fundacji na listach rankingowych II Konkursu 2013 NFOŚiGW

Z przyjemnością informujmy, że dwa projekty Fundacji „Ziemia i Ludzie” znalazły się na listach rankingowych II Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Czytaj więcej...

Publikacja merytoryczna do projektu "Zielona Wiedza dla UTW" doceniona!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie docenił walory merytoryczne naszej publikacji i postanowił dofinansować dodatkowy druk książki "Przyszłość, jakiej chcemy dla naszych wnuków", abyśmy mogli ją przekazać Uniwersytetom Trzeciego Wieku na Mazowszu.


Czytaj więcej...

Projekt "Zielona Wiedza dla UTW" wszedł w fazę ralizacji.

Na UTW w całej Polsce odbywają się wykłady z podstaw Zrównoważonego Rozwoju. Zapraszamy do Galerii zdjęć z przeprowadzonych wykładów na stronie projektu www.zielonawiedza.pl.

Nowy Projekt Fundacji: "Zielona Wiedza dla UTW. Moja planeta bez elektrośmieci.”

Nasza Fundacja realizuje kolejny projekt dla środowiska UTW. Tym razem skupimy się na przekazaniu wiedzy dotyczącej elektrośmieci. Projekt został doceniony i dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkrótce przekażemy więcej informacji i zaprosimy na stronę projektu.

Trwają prace nad projektem "Zielona Wiedza dla UTW" dofinasowanym w ramach FIO 2012

Już 1 sierpnia zostanie uruchomiony portal projektu www.zielonawiedza.pl. Będzie można na nim dowiedzieć się więcej o projekcie, jak równiez dokonać zamówienia wykładu na UTW.

Już teraz zarządzający UTW można dokonać rezerwacji - prosimy o kontakt.

Projekt "Zielona Wiedza dla UTW" doceniony przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

W ramach Projektu Fundacja "Ziemia i Ludzie" wraz z Partnerami będzie promować ideę Zrównoważonego Rozwoju Ziemi - koncepcję, której wdrożenie daje szansę na stabilny rozwój społeczny i zachowanie zasobów Ziemi dla przyszłych pokoleń.


Czytaj więcej...

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy