Szereg projektów Fundacji, w tym program Zielona Wiedza dla UTW oraz projekt Interreg SUMBA zostały zaprezentowane podczas regionalnego, europejskiego spotkania RCE w 2019 r., które odbyło się w Heraklionie w Grecji w dniach 13–14 września 2019 r. Gospodarzem spotkania było RCE Crete i Uniwersytet Kreteński przy wsparciu Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych.

RCE to sieć organizacji takich jak uniwersytety, organizacje pozarządowe, szkoły, samorządy i firmy itp., które ułatwiają naukę i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w społecznościach lokalnych i regionalnych, koordynowana globalnie przez Uniwersytet Narodów Zjednoczonych - Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS). UNU ma obecnie na liście 168 RCE na całym świecie.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział dwanaście RCE z dziesięciu krajów pod hasłem „Zmiany klimatu, zrównoważone rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe”.

Podczas dwudniowego spotkania RCEs dzieliły się swoją pracą w ciągu ostatniego roku, w tym projektami korespondującymi z polityką rządu na szczeblu krajowym i poziomie lokalnym, koncentrując się na tematach takich jak (ale nie tylko) łagodzenie zmian klimatu, zrównoważony transport, uczenie się na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwo, zrównoważona konsumpcja i produkcja oraz ochrona różnorodności biologicznej.

Projekty Fundacji zaprezentowała Pani Ewelina Skoczeń z Fundacji Ziemia i Ludzie, partnera założyciela RCE Warsaw Metropolitan.

Interaktywne sesje i warsztaty zapewniły RCE platformę do dyskusji o tym, jak wzmocnić komunikację i współpracę w regionie, jak współpracować z samorządami lokalnymi i regionalnymi w zakresie inicjatyw ESD i jak skoncentrować działania RCE na rozwiązanych związanych z klimatem.

 

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy