24 września 2015 r. przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w konferencji zamykającej projekt LIFE+ Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna Poznaj swoją Naturę w siedzibie Ministerstwa Środowiska. Po konferencji miało miejsce spotkanie Forum Współpracy na rzecz sieci obszarów Natura 2000, której Fundacja Ziemia i Ludzie jest członkiem.

Wśród gości konferencji znalazły się osoby reprezentujące podmioty i instytucje uczestniczące w projekcie i zaangażowane w jego realizację, w tym przedstawiciele urzędów gmin, organizacji ekologicznych, nadleśnictw, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

Uczestnikom konferencji zaprezentowano wyniki i osiągnięcia projektu, dowiedzieli się oni także, w jaki sposób inicjatywy projektu przysłużyły się dla realizacji kolejnych działań realizowanych na Lubelszczyźnie, oraz o przyszłych projektach planowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Realizacja projektu Poznaj swoją Naturę rozpoczęła się w lipcu 2012 r. Podstawowym celem projektu było zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej w ramach sieci obszarów Natura 2000. Dodatkowo w projekcie szczególny nacisk położono na wzrost pozytywnego nastawienia do obszarów Natura 2000 wśród społeczności lokalnych, zamieszkujących 5 wybranych obszarów Natura 2000:

  • Puszcza Białowieska,
  • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego,
  • Ostoja Nietoperzy Beskidu Wyspowego,
  • Przełom Wisły w Małopolsce,
  • Bieszczady.

Dla mieszkańców tych obszarów zorganizowano szereg spotkań, w czasie których przekazywano rzetelne informacje na temat sieci obszarów Natura 2000 obalając też mity, które narosły wokół tej najnowszej formy ochrony przyrody w naszym kraju. Na wszystkich wymienionych obszarach zorganizowano również koncerty ambasadora projektu, Andrzeja Piasecznego.

Projekt miał również ułatwić społeczny dialog na temat obszarów Natura 2000 oraz zachęcić odbiorców projektu do wymiany doświadczeń w ramach Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000. Powołano również Naturowe Grupy Robocze, których celem jest nawiązanie oraz wzmocnienie współpracy na rzecz ochrony przyrody w ramach sieci Natura 2000 wśród przedstawicieli różnych środowisk.

Projekt Poznaj swoją Naturę został sfinansowany przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowego Life + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy