Forum Współpracy na rzecz sieci obszarów Natura 2000 to inicjatywa skierowana do organizacji pozarządowych oraz do podmiotów, których zakres działalności dotyczy obszarów Natura 2000 oraz szeroko pojętej edukacji ekologicznej. 

 

Forum powstało w ramach projektu:Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna Poznaj swoją Naturę, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, dzięki dofinansowaniu z Instrumentu Finansowego Life+. W ramach projektu Life+ "Poznaj swoją Naturę" planowane są coroczne spotkania członków Forum Współpracy.

 

Członkowie Forum:

Władze forum:

  • Przewodniczący Forum - Piotr Nieznański reprezentujący Fundację WWF Polska
  • Wice-przewodniczący - Radosław Michalski reprezentujący Fundację Dziedzictwa Przyrodniczego

 

Strona projektu "Poznaj swoją naturę" http://poznajnature.pl/

 

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy