2 czerwca na Wydziale Zarządzania z okazji pierwszego europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week)
odbyła sie Konferencja SD Polish Roadshow #1. Głównym celem konferencji była promocja zrównoważonego rozwoju oraz instytucji wdrażających i wspierających tę koncepcję.Do udziału w konferencji zapraszono przedstawicieli: biznesu, instytucji publicznych, agencji rozwoju regionalnego, organizacji pozarządowych, nauki, edukacji, szkoleń oraz wszystkich, którzy są lub chcą być zaangażowani w zrównoważony rozwój. Jednym z prelegentów była Pani Ewelina Skoczeń z Fundacji Ziemia i Ludzie, która reprezentowała sektor NGO i uczestniczyła w panelu dla NGO's, nauki i edukacji oraz szkoleń, w temacie: Co dzieje się na drodze do ZR w Polsce, w Europie oraz na świecie?

Bardzo ciekawe prezentacje o swojej roli w dążeniu do zrównoważonego rozwoju zaprezentowali przedstawiciele m.in Biedronki i Orlenu, Ministerstwa Środowiska, Fundacji BOŚ, Miasta Stołecznego Warszawy, Agencji Rozwoju Mazowsza. Było nam niezmiernie miło prezentować nasze doświadczenia w tak szacownym gronie i uczestniczyć w bardzo pouczającym spotkaniu, z którego wnioski zamierzamy wykorzystać w przyszłości.

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy