Z przyjemnością informujmy, że dwa projekty Fundacji „Ziemia i Ludzie” znalazły się na listach rankingowych II Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednym z nich jest projekt wydawniczy „Bioróżnorodność to także MY” a drugi to kampania promocyjna „Dom Energooszczędny – to się opłaca” Z przyjemnością rozpoczynamy prace realizacyjne dla tych projektów, aktualności z nimi związane będziemy publikować w przeznaczonych im zakładkach. 

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy