Od 1 kwietnia Fundacja Ziemia i Ludzie rozpoczyna nowy projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt "Ponadregionalny program aktywnej edukacji grup zawodowych na rzecz wspierania efektywnego zarządzania energią „Termomodernizacja – to się opłaca!” realizowany będzie w ramach II Osi priorytetowej i Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, w podtypie projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja. 

                                                    

 

 

Dlaczego realizujemy projekt?

Zidentyfikowanym problemem środowiskowym są coraz bardziej widoczne negatywne skutki oddziaływania energochłonnej działalności człowieka na klimat i środowisko. W Unii Europejskiej same budynki odpowiadają za ok. 40% zużycia energii (oraz 35% emisji gazów cieplarnianych), z czego najwięcej energii przeznaczane jest na ogrzewanie. W Polsce, podczas gdy nowe budynki muszą spełniać coraz wyższe standardy efektywności energetycznej, już istniejące obiekty, zarówno publiczne jak i prywatne są często niedogrzane i energochłonne. Wskaźnik średniego zużycia energii na m2 polskich budynków jest bardzo wysoki i wynosił średnio 170 kWh/m2.

Eksperci wskazują ,że największy potencjał w dążeniu do ograniczenia energochłonności mają budynki jednorodzinne. W kraju znajduje się ich ponad 5 mln, w większości słabo ocieplonych bądź nieocieplonych wcale. Polacy ogrzewają je za pomocą przestarzałych i nisko sprawnych kotłów węglowych, w których niejednokrotnie spalany jest węgiel o najgorszej jakości. Relatywnie niska izolacyjność budynków jednorodzinnych oraz brak standardów emisyjnych dla kotłów i paliw powodują pogłębianie niskiej emisji i utrwalanie problemu nieefektywnego gospodarowania energią na wiele lat.

Poprawa efektywności energetycznej budynków, rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja, skutkuje korzyściami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Ponieważ większość energii (ok. 90%) pozyskujemy z nieodnawialnych paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa czy gaz ziemny, istnieje duży potencjał ograniczenia tego zużycia, poprzez zastosowanie podstawowych rozwiązań energooszczędnych w trakcie modernizacji budynków.

 

Budynki poddane modernizacji będą nie tylko lepiej dostosowane do współczesnych wymagań użytkowych, ale także zapewnią lepsze warunki dla zdrowia i samopoczucie użytkowników, przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko przyrodnicze i znacząco wpłyną na ograniczenie niskiej emisji.

Cel projektu

Głównym celem strategicznym projektu jest wzrost potencjału i integracja grup zawodowych mających duży wpływ na efektywne zarządzanie energią w oparciu o wzrost wiedzy na temat korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych płynących z głębokiej termomodernizacji domów jednorodzinnych. 

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt realizować będziemy w makroregionie 4 województw: mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim i łódzkim. 

Grupami docelowymi w projekcie będą decydenci/liderzy, eksperci i osoby opiniotwórcze z wybranego makroregionu, z grup zawodowych aktywnych w obszarze efektywności energetycznej i w sposób kaskadowy mający wpływ na właścicieli domów jednorodzinnych: w tym pracownicy JST, przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele NGO.

 

Działania projektu:

 1. Działania szkoleniowe dla profesjonalistów
  1. Seminaria z panelami dyskusyjnymi w 50 gminach w 4 województwach
  2. E-learning dla profesjonalistów
 2. Działania uzupełniające, pełniące rolę bazy wiedzy i materiałów dydaktycznych 1 kaskady dla uczestników:
  1. Publikacja: Kompleksowa termomodernizacja domu jednorodzinnego
  2. Portal www.termomodernizacjadomow.pl
 3. Działania badawcze i ewaluacyjne
 4. Działania organizacyjne

 

Patroni projektu

Patroni Merytoryczni:

- Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej

- Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

- Katedra Budownictwa Ogólnego Politechniki Lubelskiej

- Instytut Inżynierii Budowlanej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

- Instytut Budynków Pasywnych

- Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego

- Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

 

Poparcie dla projektu wyrazili:

- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

- Urząd Wojewódzki Województwa Łódzkiego

- Urząd Wojewódzki Województwa Świętokrzyskiego

 

 

Okres realizacji projektu: kwiecień 2018 – sierpień 2020.

Wartość projektu: 785 560 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 667 726 zł

 

Zapraszamy do śledzenia informacji o postępach projektu.

 

Informacje o nieprawidłowościach:

W ramach systemu POIiŚ funkcjonuje mechanizm sygnalizujący,  umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia
potencjalnych nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w projektach realizowanych w ramach programu.

Nieprawidłowości można zgłosić za pomocą formularza
na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysyłając wiadomość
na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy