Od marca br Fundacja rozpoczyna realizację kolejnego projektu w ramach programu Zielonej Wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku pt. "Rok Edukacji i działań dla klimatu wśród seniorów", dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Rozpoczniemy cyklem szkoleń dla Ekoanimatorów w najbliższym semestrze zimowym. Następnie przez cały 2015 rok na 40 Uniwersytetach w całym kraju będą odbywać się aktywności związane z edukacja o zmianach klimatycznych i wpływem na nie człowieka. Słuchacze będą uczyć się, jak można zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w najbliższym otoczeniu dzięki indywidualnym działaniom. Zakończymy konferecją naukowa i opracowaniem księgo dobrych praktyk dla Uniwersytetów w całym kraju.

Niniejszy projekt jest już czwartym projektem w ramach programu edukacji o zrównoważonym rozwoju "Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku". Partnerem programu jest Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. Jest to także już trzeci projekt dla seniorów dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Naszym Partnerom serdecznie dziękujemy!

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy