Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie docenił walory merytoryczne naszej publikacji i postanowił dofinansować dodatkowy druk książki "Przyszłość, jakiej chcemy dla naszych wnuków", abyśmy mogli ją przekazać Uniwersytetom Trzeciego Wieku na Mazowszu.

Dzięki dofinansowaniu projektu "Zielona Wiedza dla UTW. Program edukacji o Zrównoważonym Rozwoju" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Fundacja mogła przygotować dodruk 5 tysięcy egzemplarzy ksiazki i rozesłać ją mazowieckie UTW. na Publikację możecie Państwo obejrzeć na stronie projektu www.zielonawiedza.pl

 

PROJEKTY

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

PARTNERZY