W dniach 8 i 9 października  60 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku spotkało się na Konferencji "Mam prawo wiedzieć i działać" w Mościbrodach pod Siedlcami.

 

  

Przez dwa dni słuchacze intensywnie pracowali poznając założenia działań projektu, podstawy wiedzy o zrównoważonym rozwoju i cechy prośrodowiskowych inicjatyw oddolnych. Celem Konferencji było wykreowanie pewnych siebie i świadomych wagi odpowiedzialności za środowisko liderów lokalnych inicjatyw ekologicznych i przyznanie tytułu EkoAnimatorów projektu.

Dwór w Mościbrodach przywitał uczestników wspaniałą, słoneczną choć chłodną pogodą, która towarzyszyła im przez oba dni. Jednka pierwszego dnia nie dane było seniorom cieszyć się jej urokami. 

Konferencję rozpoczęła Pani Ewelina Skoczeń, przedstawiciel Fundacji Ziemia i Ludzie, która wprowadziła Słuchaczy w założenia projektu „Mam prawo wiedzieć i działać. Edukacja obywatelska na rzecz ochrony środowiska na Uniwersytetach Trzeciego Wieku”. Opisała cele i przewidywane działania, jakie powinny być koordynowane przez EkoAnimatorów.Następnie ze słuchaczami rozpoczęli pracę Michał Brennek i Magda Noszczyk. Przeprowadzili wspólną prezentację na temat „Czym jest zrównoważony rozwój i czy zrównoważony rozwój jest możliwy”. Uczestnicy poznali różne koncepcje rozwoju, usłyszeli jak mierzyć rozwój, poznali czym jest HDI, Happy Planet Index i inne wskaźniki i zastanawiali się czy zrównoważony rozwój jest możliwy w zglobalizowanym świecie.

 

 

Wyzwaniem był warsztat „Ja jako motor zmian” a w nim praca nad mapą zasobów, misją i wizją, sojusznikami projektu oraz ćwiczeniem „studnia”. W przewie udało nam sie zrobić większości zdjecie grupowe.

  

Magda zrobiła liderom przegląd działań inicjatyw oddolnych, grup lokalnych, mających wpływ na polityki, opinię publiczną. A Michał opisał mapowanie społecznościowe jako narzędzie identyfikacji zmian.

Wieczorem miała miejsce integracja i zabawa we wspólnym gronie.

Kolejny dzień uczestnicy rozpoczęli na dworze. Michał i Ola zrealizowali z grupą Robaczków i Ślimaczków zajęcia „trójkąty”. Następnie, orzeźwieni lekkim porannym mrozem uczestnicy przeszli do sal warsztatowych.  Tam ćwiczyli planowanie kampanii społecznych w formie projektu i tworzyli podstawy dla własnej inicjatyw lokalnej, która stanowi obowiązkowy element projektu „Mam prawo wiedzieć i działać.

   

    

 

Konferencją zakończyła się prezentacją kryteriów, jakie dla inicjatyw lokalnych wyznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej. Na koniec rozdano certyfikaty dla EkoAnimatorów.

Więcej zdjęć wrzuciliśmy do artykułu do dziłau Konferencja na stronie www.edukacjaseniora.pl

 

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy