Zmotoryzowany ruch drogowy i jego konsekwencje stanowią jeden z problemów współczesnego społeczeństwa. Jest jednym z głównych źródeł gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Generuje hałas i jest szkodliwy dla życia. Ciągle rosnąca mobilność ludności zwiększa ruch potęgując jego dokuczliwość, w tym powodując coraz większe korki. Jest to trend globalny, który również pojawia się w miastach partnerskich projektu SUMBA. Aby poradzić sobie z tymi problemami, administracje tych miast dążą do zwiększenia udziału alternatywnych rodzajów transportu i wspierania intermodalności - połączenia różnych rodzajów transportu w jednej podróży. Wspierając władze i decydentów w tym zadaniu, w ramach projektu SUMBA opracowywane są dokumenty i ich szablony, w tym analizy SWOT, strategie transportu dojazdowego lub schemat benchmarkingu.

Jednym z opracowań jest Przewodnik dotyczący modelowania mobilności, transportu i ruchu.

Dokument przedstawia współczesne koncepcje modelowania transportu i porównuje istniejące rozwiązania softwarowe dostępne w tym celu. Prezentowane są nie tylko duże aplikacje komercyjne, ale także dostępne rozwiązania open source. Ponadto dokument opisuje dane potrzebne do zbudowania modelu dla danego miasta lub regionu, pokazuje, skąd można pobrać takie dane i jak wygenerować brakujące informacje. Ponadto pokazano wybrane studia przypadku, które pomagają w wyborze odpowiedniego modelu lub klasy modelu.

Przewodnik w języku angielskim można znaleźć tutaj

Wkrótce wersja po polsku!

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy