Mamy przyjemność ogłosić, że Fundacja Ziemia i Ludzie jest oficjalnym Partnerem i członkiem założycielem RCE Warsaw Metropolitan.

Uniwersytet Narodów Zjednoczonych (Uniwersytet ONZ – United Nations University – UNU), reprezentowany przez Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS) oficjalnie uznał i przyjął pod swoje logo Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development – Warsaw Metropolitan (Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju) w grudniu 2017 roku.

 

Inauguracja RCE Warsaw Metropolitan

Uroczysta inauguracja Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju – RCE Warsaw Metropolitan (Regional Center for Education  Warsaw Metropolitan) odbyła się w pięknej Sali Balowej, równie pięknego XVIII-wiecznego Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim, w poniedziałek 26 marca 2018 r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich Partnerów, którzy tworzą konsorcjum ekspertów w dziedzinie edukacji, w skład którego wchodzą m.in. uczelnie stołeczne, Urząd m. st. Warszawy oraz kilkanaście organizacji i instytucji wspomagających wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym. Działalność RCE Warsaw Metropolitan objęta jest Patronatem Honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz patronatem medialnym Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS”.

Przewodnicząca Rady RCE Warsaw Metropolitan dr Anna Kalinowska wskazała na miejsce, w jakim znalazło się warszawskie Centrum, wpisane na listę 164 podobnych placówek działających już na świecie. W Europie Środkowej powstały do tej pory podobne placówki tylko w Pradze (RCE Czechia Charles University Environment Centre) oraz w Wilnie.

Uroczystość uświetniły dwa wspaniałe wykłady inauguracyjne dwóch znakomitych profesorów. O miejscu kultury w zrównoważonym świecie mówił prof. Sławomir Ratajski, artysta, dyplomata z wielkim stażem, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, a więc organizacji, która przyjęła Honorowy Patronat nad powstaniem i działalnością warszawskiego Centrum.

Nieco inne akcenty, związane z rolą edukacji dla zrównoważonego rozwoju kraju, podkreślił w swoim wykładzie inauguracyjnym prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, dwukrotny minister ochrony środowiska oraz twórca, założyciel, wieloletni prezes Fundacji EkoFundusz.

Życzenia dla nowego konsorcjum przekazał także Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

 

Sieć RCE przy Uniwersytecie ONZ

Uniwersytet Narodów Zjednoczonych został powołany w 1972 roku na XXVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako międzynarodowa instytucja akademicka, której misją jest analizowanie potrzeb badawczych i nadawanie kierunku badaniom oraz upowszechnianie ich wyników, tak aby służyły rozwiązywaniu najważniejszych globalnych wyzwań. Siedzibą UNU jest Tokio i tam też znajduje się jego placówka akademicka poświęcona zrównoważonemu rozwojowi – Institute for the Advanced Study of Sustainability.

Kiedy w ślad za ustaleniami Szczytu ONZ na temat Rozwoju Zrównoważonego w Johannesburgu w 2002 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło na lata 2005–2014 Dekadę Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (DEZR) w UNU-IAS zrodziła się myśl utworzenia światowej sieci organizacji mogących kompetentnie wspierać realizację Dekady na  poziomie regionalnym. Wprowadzając ten pomysł w życie UNU-IAS w 2003 roku zaproponowało powstanie światowej sieci uczelni wyższych, które tworzyłyby wokół siebie Regionalne Centra będące konsorcjami organizacji i instytucji działających na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Powierzając takie zadanie uniwersytetom podkreślono słusznie odpowiedzialność akademicką za  służenie wiedzą i  kompetencjami w  dziedzinie zrównoważonego rozwoju lokalnym społeczno- ściom.

Tak  więc celem RCE’s jest wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, a  od 2015  r. globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 (SDG’s 2030) w lokalnych społecznościach. Dzięki stworzeniu wielosektorowej i interdyscyplinarnej platformy skupiającej instytucje, które współpracując uzupełniają swoje kompetencje, Regionalne Centra mają wyjątkowe możliwości tworzenia rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju poprzez dialog, prowadzoną edukację i uczenie się wzajemne. Mogą wpływać na politykę nie tylko na szczeblu lokalnym, doradzać i przygotowywać lokalnych liderów, wyposażając ich w narzędzia i informacje niezbędne do podejmowania w przyszłości decyzji w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Ponadto RCE wspierają innowacje i przekładają istniejącą wiedzę na konkretne działania. Misją RCE jest transfer wiedzy o zrównoważonym rozwoju do lokalnej społeczności. Korzystanie z dorobku całej światowej sieci RCE’s umożliwia adaptację światowych przykładów i dobrych wzorców do lokalnych praktyk oraz pozwala na upowszechnianie wypracowanych lokalnych rozwiązań na świecie.

 

Partnerzy RCE Warsaw Metropolitan

Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

Koordynator:

 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – Uniwersytet Warszawski

Patronat:

 • Polski Komitet ds. UNESCO

Lider:

 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – Uniwersytet Warszawski

Partnerzy Wiodący:

 • Miasto Stołeczne Warszawa oraz uczelnie warszawskie:
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Zarządzania UW
 • Ogród Botaniczny UW
 • Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
 • EUROREG – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
 • Akademia Leona Koźmińskiego – Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Wydział Nauk Pedagogicznych i Wydział Stosowanych Nauk Społecznych.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Ochrony Krajobrazu.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Instytut Ekologii i Bioetyki

Pozostali Partnerzy:

 • Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
 • Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • Fundacja Ziemia i Ludzie
 • Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Kampinoski Park Narodowy
 • Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek”
 • Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich

 

 

Dodatkowe informacje:

 

 

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy