Zapotrzebowanie na rodzaje transportu i wzorce mobilności ulegają ciągłym zmianom - globalnie, regionalnie, lokalnie, dla różnych grup użytkowników i dla jednostek. Globalizacja, urbanizacja, nowe technologie, zagrożenia środowiskowe, starzenie się społeczeństwa i nowe wzorce konsumpcji młodszych pokoleń - wszystkie te czynniki mają wpływ na to, jak często podróżujemy, w jaki sposób podróżujemy i jakie są skutki tych zmian w wymiarze społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Ze względu na granice administracyjne i "silosy" instytucjonalne wiele obszarów miejskich stoi przed wyzwaniami związanymi ze zmianami w zapotrzebowaniu na podróże, które nie mogą być rozwiązane w ramach jednej gminy lub przez jedną władzę publiczną. Jednym ze sposobów na sprostanie tym wyzwaniom jest strategia transportu dojazdowego (Commuting Master Plan) oraz planowanie multimodalnej i zrównoważonej mobilności regionalnej.

Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie wskazówek i porad dotyczących opracowywania strategia transportu dojazdowego w regionach miejskich, przedstawienie rekomendacji dotyczących tego, jakie aspekty należy uwzględnić i na co należy zwrócić szczególną uwagę. Przedstawi on również zalecenia dotyczące możliwych rozwiązań dla kluczowych problemów.

Zaktualizowana wersja wytycznych dotyczących opracowywania strategia transportu dojazdowego (CMP) w wersji angielskiej znajduje się tutaj!

 

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy