W tym roku Forum Civitas, jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie zrównoważonej mobilności w Europie, które co roku gromadzi wiodące postaci w tej dziedzinie, odbyło się w Grazie w Austrii w dniach 2-4 października 2019 r. Projekt SUMBA był reprezentowany razem z dwoma innymi projektami Interreg BSR: BSR electric and cities.multimodal, które realizowane są od 2017 r. w ramach priorytetu 3 „Zrównoważony transport”, uczestnicząc i prezentując swoje pomysły i rozwiązania finansowane przez Interreg na rzecz zrównoważonej mobilności w regionie Morza Bałtyckiego.

Na wspólnym stoisku przedstawiciel SUMBA Michał Brennek przedstawił założenia benchmarkingu opracowanego w ramach SUMBA, odbyło się wiele znaczących rozmów z uczestnikami z całej Europy.

Było to aktywne wydarzenie z wieloma sesjami obejmującymi bardzo szerokie tematy, od cyfrowych narzędzi do mobilności po paliwa alternatywne. Była to świetna okazja dla projektu SUMBA, aby zaprezentować niektóre wyniki projektu na Forum!

 

 

 

 

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy