Rozszerzenie projektu „Bioróżnorodność to także MY - seniorzy” dla  Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa mazowieckiego w postaci druku i dystrybucji wydawnictwa multimedialnego „Bioróżnorodność to także MY” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 42.000,00 zł

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy